Nie wolno nam fałszować Bożego Słowa.Powinniśmy starać się,by dostosowywać Dobrą Nowinę,do coraz zmieniających się warunków świata,ale i odwrotnie,przeciwstawiać się odważnie i z całą mocą pokusie fałszowania jej zawartości czy interpretować ją na taki sposób by dopasować ją do ducha tego czasu. /Św. Jan Paweł II /

 

Nie wolno nam fałszować Bożego Słowa.Powinniśmy starać się,by dostosowywać Dobrą Nowinę,do coraz zmieniających się warunków świata,ale i odwrotnie,przeciwstawiać się odważnie i z całą mocą pokusie fałszowania jej zawartości czy interpretować ją na taki sposób by dopasować ją do ducha tego czasu. /Św. Jan Paweł II /

ABC Wiary

Co znaczy mieć wiarę? Wierzyć,że Bóg kocha ludzi, zanim jeszcze oni nauczą się Go kochać.Wierzyć w Miłość Boga Ojca,Syna i Ducha Św.Bóg jest Miłością i dlatego właśnie w Miłości trzeba szukać wyjaśnienia wiary.Bóg pociąga serce człowieka,by wyszło poza siebie i usposabia je do uwierzenia w Miłość wbrew wszelkim przeciwnym pozorom,które świat proponuje.                

/Andre Frossard pisarz francuski/

"Musicie od siebie wymagać choćby nawet inni od was nie wymagali"

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,lecz przez to,kim jest,nie przez to co ma,lecz przez to czym dzieli się z innymi."

"Niech nasza droga będzie wspólna.Niech nasza modlitwa będzie pokorna.Niech nasza miłość będzie potężna.Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,co się tej nadziei może sprzeciwiać."

"Nie lękajcie się! Nie bójcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień,szczęścia,prawdy,piękna i trwałej miłości! Przyszłość i pokój jest w waszych sercach."

" Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"

"Nie żyje się,nie kocha się,nie umiera się - na próbę."

"Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,to tylko jedno-miłować"

"Szukałem was, teraz Wy przyszliście do mnie"      

/ Św. Jan Paweł II /

KATECHIZM:

WYZNANIE WIARY/SKŁAD APOSTOLSKI/

WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO,STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI I W JEZUSA CHRYSTUSA SYNA JEGO JEDYNEGO PANA NASZEGO,KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO,NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY,UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM, UKRZYŻOWAN, UMARŁ I POGRZEBION, ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ,TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ,WSTĄPIŁ NA NIEBIOSA,SIEDZI PO PRAWICY BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO,STAMTĄD PRZYJDZIE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH.WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO, ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY,ŚWIĘTYCH OBCOWANIE,GRZECHÓW ODPUSZCZENIE,CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE,ŻYWOT WIECZNY .AMEN

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO

3. PAMIĘTAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

4. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

5. NIE ZABIJAJ

6. NIE CUDZOŁÓŻ

7. NIE KRADNIJ

8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU

9. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO

10. ANI ŻADNEJ RZECZY KTÓRA JEGO JEST

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH:

1. W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE WE MSZY ŚW. POBOŻNIE UCZESTNICZYĆ I    POWSTRZYMYWAĆ SIĘ OD PRAC NIEKONIECZNYCH

2. PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU SPOWIADAĆ SIĘ

3. PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU W CZASIE WIELKANOCNYM KOMUNIĘ ŚW. PRZYJMOWAĆ

4. POSTY NAKAZANE ZACHOWYWAĆ I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ OD POKARMÓW MIĘSNYCH A W CZASIE POKUTNYM POWSTRZYMYWAĆ SIĘ OD UDZIAŁU W ZABAWACH

5. TROSZCZYĆ SIĘ O POTRZEBY WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

GŁÓWNE PRAWDY WIARY:

1. JEST JEDEN BÓG

2. BÓG JEST SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM,KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA A ZA ZŁO KARZE

3. SĄ TRZY OSOBY BOSKIE BÓG OJCIEC,SYN BOŻY I DUCH ŚW.

4. SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM I UMARŁ NA KRZYŻU DLA NASZEGO ZBAWIENIA

5. DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA

6. ŁASKA BOSKA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA

TAJEMNICE  RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO:

CZĘŚĆ I TAJEMNICE RADOSNE/PONIEDZIAŁEK I SOBOTA/

1.ZWIASTOWANIE NMP

2.NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

4.OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

5.ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

CZĘŚĆ II TAJEMNICE ŚWIATŁA/CZWARTEK/

1.CHRZEST JEZUSA W JORDANIE

2.OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA NA WESELU W KANIE

3.GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

4.PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

5.USTANOWIENIE EUCHARYSTII

CZĘŚĆ III TAJEMNICE BOLESNE/WTOREK I PIĄTEK/

1.MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

2.BICZOWANIE PANA JEZUSA

3.CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

4.DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

5.ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

CZĘŚĆ IV TAJEMNICE CHWALEBNE/ŚRODA I NIEDZIELA/

1.ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

2.WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

3.ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

4.WNIEBOWZIĘCIE NMP

5.UKORONOWANIE NMP NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Na początku:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach/1 raz/:

Ojcze Przedwieczny,ofiaruję Ci Ciało i Krew,Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach/10 razy/:

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie/3 razy/:

Święty Boże,Święty Mocny,Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo,któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas,Ufamy Tobie.