Eucharystia
W dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00 (w wakacje tylko o godz. 18.00)
W niedzielę o godz. 8.00,10.00,12.00 i 18 .00
W czasie Adwentu Msza św. roratnia od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00
W czasie Wielkiego Postu w niedzielę nie ma Mszy św. o godz. 18.00. Msza św. po nabożeństwie Gorzkie Żale o godz. 16.00

Sakrament pokuty
Spowiedź św. codziennie przed każdą Mszą św. W I piątek miesiąca od godz. 17.00

Chrzest  Święty
W soboty podczas Mszy św. o godz.18.00 albo w niedzielę podczas Mszy św. o godz.12.00. Inne terminy ustalamy indywidualnie z ks. Proboszczem.
Chrzest zgłaszamy w godzinach urzędowania Biura Parafialnego przedkładając akt urodzenia dziecka. Na Ojca i Matkę chrzestnych wybieramy wierzących i praktykujących katolików, którzy nie mają żadnych przeszkód do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji./Zobacz: Kodeks Prawa Kanonicznego Kanon.872-874/ Osoby z poza parafii muszą przedłożyć zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.

Małżeństwo
Dowody osobiste. Zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej.
Świadectwo chrztu z aktualną datą. Przy ślubie konkordatowym zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Przy zawartym już kontrakcie cywilnym odpis tego dokumentu.
Kandydaci do zawarcia tego sakramentu zgłaszają się u Ks. Proboszcza w celu ustalenia terminu z  pół rocznym wyprzedzeniem. Na świadków wybieramy osoby wierzące i praktykujące.

Posługa sakramentalna u chorych w domach
W I. sobotę miesiąca od godz. 9.00, a w nagłych wypadkach o każdej porze. Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić wiernemu,który po osiągnięciu używania rozumu,znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Z tego sakramentu można korzystać wiele razy nawet w przypadku,gdy chory po wyzdrowieniu znowu zachoruje.Nie wolno udzielać tego sakramentu osobie,która uparcie trwa w grzechu ciężkim/Zobacz: Kanon 1007/

Bierzmowanie

Sakrament ten jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego,w którym ochrzczeni ubogaceni darami Ducha Św. łącząc się z Kościołem,umacniają się i ściślej zobowiązują,by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.Sakrament ten może przyjąć tylko ten,kto został ochrzczony,a nie był jeszcze bierzmowany.Na świadków wybieramy osoby,które wypełniają warunki związane z tym sakramentem./Zobacz: Kodeks Prawa Kanonicznego Kanon 874/